เจ้าท่ารีโนเวตท่าเรือปากเมง เปิดทะเลตรังรับนักท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง การก่อสร้างแล้วเสร็จ 99% คาดว่าจะพร้อมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศ และการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรังภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

ทั้งนี้ ท่าเรือปากเมงเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวและคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เรือส่วนใหญ่เป็นเรือรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากหาดปากเมงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในหมู่เกาะทะเลตรัง อาทิ เกาะมุก เกาะรอก เกาะเชือก เกาะไหง เกาะกระดาน และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล และสามารถเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตา เกาะพีพี หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ในปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด ท่าเรือปากเมงมีผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้งาน 67,000 คน/ปี คาดว่าหลังปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเป็น 90,000 คน/ปี

สำหรับสภาพปัญหาคือ ขนาดท่าเรือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ สะพานท่าเรือคับแคบไม่มีอาคารพักคอยผู้โดยสาร ความลึกร่องน้ำไม่เพียงพอและค่อนข้างตื้นเขิน ท่าเรือยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

เช่น บันไดขึ้น-ลงเรือ หลักผูกเรือและยางกันชนเรือ โครงสร้างท่าเรือชำรุดทรุดโทรม ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าแสงสว่างหน้าท่าและสะพานท่าเรือ ระบบน้ำประปา ระบบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบขนย้ายสินค้า ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดเรือและรถยนต์ ส่งผลให้เกิดความแออัดของการจราจรทางบกในช่วงเทศกาล

กรมเจ้าท่าโดยกองวิศวกรรมจึงได้ดำเนินการปรับปรุงโดยการออกแบบท่าเรือเป็นสไตล์ tropical modern สร้างสเปซที่โปร่งโล่งขนาดใหญ่ด้วยเส้นสายการออกแบบที่เรียบง่าย คำนึงถึงสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นปัจจัยหลัก ผสานกับบริบทสภาวะแวดล้อมธรรมชาติของเขาเมงที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลังท่าเรือปากเมง