รฟม. ขายซอง รถไฟฟ้าสีม่วง 7.8 หมื่นล้าน ย้ำยึดเกณฑ์ราคาต่ำสุด

รฟม. ขายซอง “รถไฟฟ้าสีม่วง” 7.8 หมื่นล้าน ย้ำยึดเกณฑ์ราคาต่ำสุด-เพิ่มคะแนนด้านเทคนิค

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ราคากลาง 78,712 ล้านบาท โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ผ่านทางเว็บไซต์ รฟม. และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนและผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ รฟม. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และแนวทางการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding – ICB) โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้

สัญญาที่ 1 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ ราคากลาง 18,611 ล้านบาท

ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ลึก 16 – 35 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 2 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 2 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า ราคากลาง 15,205 ล้านบาท

ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ลึก 23 – 46 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 1 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆสัญญาที่ 3 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพระพุทธยอดฟ้า ราคากลาง 14,478 ล้านบาท

ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ลึก 22 – 41 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 2 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 3 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 4 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า – ดาวคะนอง ราคากลาง 14,359 ล้านบาท

ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า – ดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ลึก 17 – 28 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 2 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 5 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 5 งานโยธา โครงการยกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน ราคากลาง 12,597 ล้านบาท

ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน ระยะทางประมาณ 9.0 กิโลเมตร สถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 7 สถานี งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ อาคารจอดแล้วจร จำนวน 4 แห่ง บริเวณบางปะกอก และราษฎร์บูรณะ จอดรถได้ประมาณ 1,920 คัน โรงจอดรถไฟฟ้าบริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก

สัญญาที่ 6 งานระบบราง ช่วงเตาปูน – ครุใน ราคากลาง 3,460 ล้านบาท

ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน – ครุใน ซึ่งเป็นระบบรางของทางวิ่งรถไฟฟ้าและระบบรางภายในโรงจอดรถไฟฟ้า งานติดตั้งรางทางวิ่ง รางจ่ายกระแสไฟฟ้า และงานอื่นๆ

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2716 4000 ต่อ 1620 และ 1621 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email สอบถามที่ [email protected] และสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ฟื้นเกณฑ์ราคาต่ำสุด เพิ่มคะแนนด้านเทคนิค

แหล่งข่าวจาก รฟม. กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มีทั้งหมด 3 ซองได้แก่ 1.ซองคุณสมบัติ 2.ซองข้อเสนอด้านเทคนิค และ3.ซองข้อเสนอด้านราคาโดยผู้ที่สนใจต้องยื่นซองเอกสารทั้งหมด 3 ซอง หากคุณสมบัติผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค และต้องได้คะแนน 85 คะแนนน ซึ่งมีการปรับเพิ่มจากเดิมกำหนดไว้ 80 คะแนน ตามความเห็นของผู้ร่วมสังเกตการณ์และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง เนื่องจากแนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่กลางเมือง เมื่อเทคนิคผ่านจึงเปิดซองข้อเสนอด้านราคา โดยผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด จะได้รับการคัดเลือก รูปแบบการพิจารณาเหมือนกับการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในอดีต ส่วนร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1 ที่ยกเลิกใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเหมือนกับโครงการรถไฟ้ฟ้าสายสีส้ม บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี(สุวินวงศ์) โดยนำคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค 70 คะแนน รวมกับคะแนนข้อเสนอด้านราคา 30 คะแนน ผู้เสนอราคาได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับการคัดเลือกดำเนินโครงกา


สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ