AOT งัดกม. รับมือ “ลอยกระทง” เขตการบิน ห้ามปล่อยโคมลอยเด็ดขาด

AOT งัดกม. รับมือ
ภาพจาก pixabay

AOT งัดกม. รับมือ “ลอยกระทง” ขีดเส้นรัศมี 9 กม.จากสนามบินเป็นเขตการบิน ห้ามปล่อยโคมลอยเด็ดขาด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย โคมควัน ดอกไม้ไฟ แสงเลเซอร์ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในเขตโดยรอบสนามบินทั้ง 6 แห่งช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน ผู้โดยสาร และประชาชน

ช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2564 คือ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในบางพื้นที่มักจะมีการจัดกิจกรรมปล่อยโคมลอย โคมควัน

ในส่วนของ AOT ซึ่งบริหารสนามบินหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่

จึงขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้า เช่น การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน พลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง การปล่อยแสงเลเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน และการมองเห็นของนักบิน โดยเฉพาะในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (บริเวณสนามบินและโดยรอบสนามบิน)

การขอความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายพ.ร.บ การเดินอากาศ 2497 มาตรา 59/1 และ 59/2 และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 2563 ที่ห้ามมิให้การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน บั้งไฟ พลุ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยเด็ดขาด

รวมถึงห้ามปล่อยแสงเลเซอร์ในบางพื้นที่ และตามประกาศ กพท. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภท

อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน 2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยโดรนต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายก่อนทุกครั้งและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
สำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอย ฯ ตรวจสอบรายละเอียด

นอกจากนี้ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือประกาศจังหวัดที่ต้องการจะปล่อย ซึ่งจะระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่สามารถอนุญาตปล่อยได้ โดยในการจะปล่อยนั้นต้องดำเนินการขออนุญาตล่วงหน้าจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในพื้นที่นั้น ๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

กวดขัน”เชียงใหม่”เข้มไม่ปล่อยโคมในเขตเดินอากาศ

โดยในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับความนิยมในการปล่อยโคมลอย ฯ เช่น จังหวัดเชียงใหม่
ได้ออกประกาศไม่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยโคมลอย ฯ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศและพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) อย่างเด็ดขาด ในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ (1) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทุกตำบล (2) อำเภอหางดง

ทุกตำบล (3) อำเภอสารภี ใน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาล หนองผึ้ง และสันทราย (4) อำเภอแม่ริม ใน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนแก้ว ริมใต้ แม่สา เหมืองแก้ว และริมเหนือ (5) อำเภอสันทราย 1 ตำบล คือ ตำบลหนองหาร และ (6) อำเภอสันป่าตอง 1 ตำบล คือ ตำบลทุ่งต้อม

นอกเขตต้องขออนุญาต-แจ้งสนามบินก่อน

สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ได้กำหนดระยะเวลาการจุดและปล่อยโคมลอยกระทงเล็ก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป


และวันลอยกระทงใหญ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป โดยต้องแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน 30 วัน หลังจากได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ต้องแจ้ง ทชม. หรือศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ก่อน 14 วัน

ทั้งนี้ ในช่วงวันดังกล่าวมีสายการบินต่าง ๆ พิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย ฯ โดยมีเที่ยวบินที่แจ้งยกเลิก 16 เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน 52 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 68 เที่ยวบิน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

ทั้งนี้ ทอท. และสนามบินทั้ง 6 แห่งได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเครื่องบินและผู้โดยสาร จึงได้รณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอย ฯ ให้ปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การปล่อยโคมลอย ฯ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งยังได้ร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงโดยการ จัดซุ้มถ่ายภาพ และตกแต่งพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ