แจ้งปรับเวลาชัตเติลบัส “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” 1 ชม./คัน เริ่มตี 5-เที่ยงคืน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งปรับเวลาชัตเติลบัส “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” 1 ชม./คัน เริ่มตี 5-เที่ยงคืน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถรับส่งผู้โดยสารที่เปลี่ยนถ่ายสายการบินระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) (Airport Bus Link : DMK – BKK) โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 น.-24.00 น. ชั่วโมงละ 1 เที่ยว

ในส่วนของการให้บริการรถ Shuttle bus ที่ให้บริการภายในท่าอากาศยาน ได้มีการปรับจำนวนรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ใช้บริการ รวมถึงได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ Shuttle bus ให้สอดคล้องกับปริมาณรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอรถนานเกินไป

สำหรับรถ Shuttle bus ที่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถและจุดจอดรับ-ส่ง มีจำนวน 2 สาย ได้แก่

“สาย A” ได้มีการเพิ่มจุดจอดรับ-ส่งให้บริการจำนวน 1 จุด คือ จุดจอดเข้า-ออก ทางเข้าด้านหลังอาคารสำนักงาน AOB

Advertisment

และ “สาย C” ได้เพิ่มจุดจอดรับ-ส่งให้บริการจำนวน 1 จุด คือ ตรงข้ามฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)