กทม.-กสทช. เร่งจัดระเบียบสายสื่อสาร-สายไฟลงใต้ดิน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กสทช. เร่งจัดระเบียบสายสารสื่อสาร-สายไฟฟ้า ลงใต้ดิน 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสายสื่อสารต่าง ๆ ทั้งสายสื่อสารและสายไฟฟ้า รวมทั้งในส่วนที่ กทม. รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ เป็นระยะทาง 7 กม. ประกอบด้วย

1. ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต-หน้าซอยร่มฤดี)

2. ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2-หน้าซอยรัชดาภิเษก 7)

3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้-ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในแนวถนนพระรามที่ 1 จากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ระยะทางประมาณ 1 กม. พร้อมกับการปรับปรุงทางเท้า

สำหรับแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดิน กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงานข้างต้นดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ผาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561-2564 จำนวน 40 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 143.72 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 119 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 24.72 กิโลเมตร

ในส่วนของแผนดำเนินการในอนาคตจะได้ประสาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำหนดแผนเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) และสำนักงานเขตพื้นที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ผาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีการนำสายสื่อสารที่ไม่มีการใช้งานออก

และในส่วนของสายสื่อสารที่ยังมีการใช้งานจะดำเนินการมัดรวมให้เรียบร้อย พร้อมทั้งระบุเจ้าของสายสื่อสารแต่ละเส้นให้ชัดเจนในช่วงระหว่างดำเนินการตามแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน