กม.ก่อสร้าง “นั่งร้านถล่ม” ค้ำยันสูงเกิน 4 เมตร ต้องมีวิศวกรควบคุม

ก่อสร้าง
FILE PHOTO: REUTERS/Chaiwat Subprasom

เหตุการณ์นั่งร้านถล่ม เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในไซต์ก่อสร้าง

ล่าสุดหนึ่งในกลุ่มวิชาชีพออกมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมกรณีไซต์ก่อสร้างถนนพระราม 4 เขตคลองเตย มีเหตุการณ์นั่งร้านถล่มเมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

“ศ.ดร.อมร พิมานมาศ” นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์นั่งร้านก่อสร้างโครงการแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯถล่มเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายนั้น

Advertisement

เหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้ง และสร้างความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ตึกถล่มขณะกำลังก่อสร้างอาคาร 6 ชั้นที่ซอยรังสิต คลอง 6 เมื่อเดือนสิงหาคม 2557, กรณีนั่งร้านก่อสร้างโรงฝึกกีฬา วิทยาลัยพลศึกษา จ.กระบี่ ถล่มมีผู้เสียชีวิต 5 คน เป็นสตรีทั้งหมดเมื่อ 25 มีนาคม 2559

ในเชิงวิศวกรรมสาเหตุหลักการวิบัติของนั่งร้านเหล็กอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย อาทิ 1.ค้ำยันไม่เพียงพอระหว่างการก่อสร้าง ไม่สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตระหว่างก่อสร้างได้

2.การประกอบค้ำยันไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เช่น ขาดชิ้นส่วนค้ำยันทแยง ทำให้โครงสร้างไม่มีเสถียรภาพ

Advertisement

3.คํ้ายันชะลูดเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเทคอนกรีตในที่สูง ทำให้ค้ำยันมีความสูงมากจนเกิดการโค้งงอและโก่งเดาะ (buckling) ขึ้น

4.ประเภทของค้ำยันไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

5.ฐานรองรับค้ำยันไม่แข็งแรง

Advertisement

และ 6.จุดยึดระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของค้ำยันไม่แข็งแรงพอหรือยึดไม่ครบ

ส่วนสาเหตุที่แท้จริงสำหรับกรณีนั่งร้านถล่มวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง จึงจะระบุสาเหตุที่แท้จริงได้

อย่างไรก็ตาม ในด้านกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างนั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตร จัดว่าเป็นวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมโยธา เนื่องจากเกี่ยวข้องความปลอดภัยโดยตรง

จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมการคำนวณออกแบบนั่งร้าน และควบคุมงานก่อสร้างอีกด้วย

ดังนั้น วิศวกรที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องถูกดำเนินการทางจรรยาบรรณ และหากพบว่ากระทำผิดหลักวิศวกรรมก็อาจจะถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ

ซึ่งโทษสูงสุดคือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม