ทางหลวงรื้อสะพานเข้าสนามบินดอนเมืองแก้คอขวด ทดลองปิดจราจร 31 ก.ค.-2 ส.ค.นี้

นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้มีโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ฝั่งขาออก บริเวณสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วง กม.24+279 หรือบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง (ระหว่างประเทศ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเป็นคอขวด ช่องจราจรตรง 2 ช่องจราจร ช่องทางที่เหลือเป็นช่องทางขึ้นสะพานทางเข้าท่าอากาศยานฯ ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้จะมีการเพิ่มช่องจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจร และจะต้องทำการทุบสะพานทางเข้าท่าอากาศยานฯ และปิดช่องทางดังกล่าวระหว่างการก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมทางหลวงจึงได้มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการหารือได้มีมติให้ทดลองปิดการจราจรสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประเมินและศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและปรับปรุงแก้ไขก่อนจะเริ่มโครงการ

โดยจะเริ่มทำการทดลองปิดจราจรวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค. 60 โดยวันที่ 31 ก.ค. 60 ปิดเวลา 08.00-12.00 น. และ 14.00-18.00 น. วันที่ 1 ส.ค. 60 ปิดเวลา 04.00-09.00 น. และ 17.00-21.00 น.วันที่ 2 ส.ค. 60 ปิดเวลา 00.01-23.59 น.

กรมทางหลวงจะทำการปิดสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองถาวร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปภายในท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ดังนี้

Advertisment

1.สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ขาออก) 2.ลงทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) 3.สะพานกลับรถฐานทัพอากาศ