ครม.ไฟเขียวสินเชื่อบ้านโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” 4 พันล้านบาท จูงใจสุดๆ ทำเลใจกลางเมือง 8 แปลง 2.7 พันยูนิต

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบ “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง บนที่ดินราชพัสดุ ระยะที่ 2 จำนวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค อาทิ 1.อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 2.อำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 3.อำเภอเมือง อุดรธานี 4.อำเภอเมือง นครพนม เนื้อที่รวมทั้งหมด 317 ไร่ 2 งาน 49.90 วา 2,757 ยูนิต ยูนิตละ 3.5 – 7 แสนบาท ได้แก่ บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตรต่อยูนิต ทั้งนี้ กำหนดให้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ ฯ เพื่อรองรับกิจกรรมหรือประโยชน์ต่อโครงการ ฯ

สำหรับมาตรการสินเชื่อภายใต้ “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ” มีกรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ของธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ร้อยละ 3 ต่อปี หลังจากนั้นปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 MLR- ไม่เกินร้อยละ 1 ระยะต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการและหรือบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการในรูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (PPP) 2.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ร้อยละ 2.75 ต่อปี หลังจากนั้นปีที่ 5 ถึงปีที่ 30 กรณีรายย่อย MRR- 0.75 ต่อปี หรือ กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR- 1 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1.ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง 2.ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน 3.ประชาชนทั่วไป โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 1 ก่อน เมื่อ Supply เหลือจึงพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 ตามลำดับต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติหลักการตามมติคณะกรรมการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ร่วมลงทุนกับกระทรวงการคลัง วงเงิน 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ พื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 8 แปลง ได้แก่ 1.อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี จำนวน 10 ไร่ 2. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6 ไร่ 3.อ.เมือง จ.อุดรธานี 23 ไร่ 4.อ.เมือง จ.นครพนม 29 ไร่ 5.อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 55 ไร่ 6.อ.เมือง จ.เชียงราย 3 ไร่ 7.อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 15 ไร่ และ 8.อ.เมือง จ.ขอนแก่น 30 ไร่

Advertisment

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับว่า ให้เลือกเอกชนมาร่วมลงทุนดี ๆ อย่าให้มีปัญหาเรื่องการทิ้งงานกลางคัน และคุณภาพวัสดุก่อสร้างต้องได้คุณภาพ” นายณัฐพรกล่าว