LPP ชวนนิติบุคคลบ้าน-คอนโด 200 แห่ง รีไซเคิลกระดาษผ่าน reBOX to School

ไปรษณีย์ reBOX

LPP-แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ ร่วมกับไปรษณีย์ reBox ส่งมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ให้กับเด็กนักเรียน โดยลูกบ้านในเครือ LPN และโครงการที่ LPP ดูแลมีส่วนร่วมเต็มที่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด หรือ LPP ผู้ให้บริการบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในเครือ LPN กล่าวว่า LPP บริหารจัดการกว่า 200 โครงการ และมีการจัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมทุกปี ลูกบ้านและเจ้าของร่วมสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคมของทุกปี

ปี 2565 LPP ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำโครงการ ไปรษณีย์ “reBOX to School” เชิญชวนให้ประชาชน องค์กร นำกล่องหรือซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภทมาร่วมบริจาค ณ จุดรับบริจาคเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะ-เก้าอี้ ส่งมอบต่อให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมศรี เตชะไกรศรี
สมศรี เตชะไกรศรี

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ LPP รณรงค์เชิญชวนผู้พักอาศัยภายในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมตั้งจุดรับบริจาคกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วภายในโครงการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัยที่ LPP บริหารทั้งโครงการของ LPN และโครงการภายนอก 200 แห่ง ร่วมกันนำกล่องและซองกระดาษที่เหลือใช้มาบริจาค

ทั้งนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก โครงการไปรษณีย์ “reBOX to School” เล็งเห็นการเติบโตที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดขยะประเภทกล่องพัสดุและซองกระดาษเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การนำกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ยังแข็งแรงและมีสภาพดีกลับมาใช้ช้ำหรือการนำไปต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราทุกคนควรช่วยกันรณรงค์และร่วมกันปลูกจิตสำนึก

พร้อมกันนี้ LPP เชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการไปรษณีย์ reBOX “reBOX to School” เปลี่ยนกล่องและซองกระดาษเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ โดยสามารถนำ “กล่องและซองกระดาษ” ที่ไม่ใช้แล้ว ไปร่วมส่งมอบด้วยตัวเอง ณ จุดรับบริจาคในโครงการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัยที่เข้าร่วม และสำนักงานไปรษณีย์ไทยทุกแห่ง รวมถึงจุดรับบริจาคอื่น ๆ ใกล้บ้านท่าน ได้จนถึง 31 ตุลาคม 2565