PEA และ TEMCA ร่วมแถลงข่าวการจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

“TEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022”

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือและแถลงข่าวการจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 36 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ PEA ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 ในวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Digital Utility และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของ PEA ที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าเท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่การให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ2.เพื่อให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ

3.เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการให้บริการ

4.เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ พร้อมปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน งานสัมมนาดังกล่าวยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PEA กับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่ง PEA ได้เชิญผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมงาน จำนวน 500 กิจการ มากกว่า 1,000 คน มีการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารของ PEA และวิทยากรที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ยังจัดแสดงบูธนิทรรศการของ PEA และคลินิกถามตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมงาน


ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ