“วราวุธ” ชี้ “เยาวชน” คือกลุ่มพลังสำคัญที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่าจากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการมุ่งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net – zero GHG emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ไว้ในงาน COP26 และขณะนี้ทุกภาคส่วนได้สร้างพลังการขับเคลื่อนและสร้างพลังการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงการวางกรอบแผนพัฒนาเพื่อนำไปสู่นโยบายแผนชาตินั้น ตนเองมองว่า กลุ่มพลังที่สำคัญมากที่สุดในการสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดี คือเยาวชน เพราะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีความเข้าใจ มีความตื่นตัว โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาครัฐควรต้องช่วยสนับสนุนตามที่เยาวชนได้นำเสนอ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ สร้างความตระหนักแก่เยาวชน ผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันในส่วนของพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมง่ายๆ ในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และเริ่มได้ในวันนี้ อาทิ การประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล การเดินทางโดยรถสาธารณะ และการร่วมปลูกต้นไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทส. จะมีการส่งร่างยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhous Gas Emission development Strategy) รวมถึง NDC ฉบับปรับปรุง ให้กับ UNFCCC ภายในปลายปีนี้ ก่อนที่ ทาง ทส. จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประชุม COP 27 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ประเทศอียิปต์
ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ