พณ. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Agri Plus Award 2022 : ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม”

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Agri Plus Award 2022 : ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม” ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ในงานได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์     ลักษณวิศิษฏ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยการจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ ได้มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้ว

1.รางวัลชนะเลิศ  “เซลลูโลสสำหรับบริโภคจากข้าว (ขนมกลมกลืน)” บริษัท ไทยนาโน เซลลูโลส

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  น้ำขิงสปาร์คกลิ้ง (เซนเซโร่)” บริษัท สุธัมบดี จำกัด

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  คุ๊กกี๊ ปราศจาก 8 อาหารก่อภูมิแพ้” ห้างหุ้นส่วนจำกัด

อนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง

4.รางวัลชมเชย น้ำมะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง (มะนีมะนาว) บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จํากัด

5.รางวัลชมเชย ขนมปังดัชนีน้ำตาลต่ำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โรคอ้วนและมะเร็งบริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

 

2.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ

1.รางวัลชนะเลิศ  เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม โคโค่ดำเนิน

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเสริมโปรตีนข้าว ไรซ์ไลฟ์ คณะเทคโนโลยี

อาหาร  มหาวิทยาลัยรังสิต

4.รางวัลชมเชย นวัตกรรมไข่ต้มพืชไร้สารเก็บนานพร้อมกิน ศูนย์วิจัยเพื่อผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยรังสิต

5.รางวัลชมเชย ฟัวกราส์จากพืช บริษัท อินทิกรัล-เทค จำกัด

 

3.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว

1.รางวัลชนะเลิศ จำกัด ผ้าเปียกสมุนไพรเช็ดตัวลดไข้สำหรับเด็ก (แดรกคูลเลอร์)

บริษัท เกรทอินดีด (ประเทศไทย) จำกัด

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วัสดุปูรองสำหรับสัตว์ (ไจแอ้นท์ คอป) บริษัท นิพพาน

อินเตอร์คร๊อพ จำกัด

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โลชั่นเปลือกกล้วยไข่  พญาไพร

4.รางวัลชมเชย โฟมอาบน้ำแห้งแมว (ออก้า) บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จำกัด

5.รางวัลชมเชย ทรายแมวมีสุข 3 Become 1

 

4.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ

1.รางวัลชนะเลิศ สีสกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าว ศูนย์การเรียนรู้อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มการจัดการ

วัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชน

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นวัตกรรมอิฐมวลเบาจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 น้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำ (ออรัล ไรซ์) คณะทันตแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

4.รางวัลชมเชย น้ำยาฆ่าเชื้อและสลายคราบเลือด (เมดิพลัส) บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด

5.รางวัลชมเชย ผ้าอ้อมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 3 Become 1

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งหลังจากพิธีมอบรางวัลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้เยี่ยมชมผลงานทั้ง 20 ราย ที่ได้รับรางวัลบริเวณด้านหน้าห้องจัดงาน ซึ่งสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้แก่สินค้าเกษตรไทยเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ และจะจัดให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพื่อเป็นการผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรได้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไกลสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืนต่อไป