“ประจิมรัถยา” นามพระราชทานทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครว่า “ประจิมรัถยา” ซึ่งมีความหมายว่า ” เส้นทางไปยังทิศตะวันตก ” เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ประชาชนและหน่วยงาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้


โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน หรือ BEM เป็นผู้รับสัมปทานเส้นทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมเส้นทางระหว่างกรุงเทพและฝั่งธนบุรี ลักษณะโครงการเป็น BTO (Build Transfer and Operate) ภายใต้สัญญาสัมปทานการลงทุนในการออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับ กทพ. โดยระยะเวลาสัมปทานจะสิ้นสุดในวันที่ 14 ธันวาคม 2585 BEM มีหน้าที่ในการออกแบบและก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาทางพิเศษรวมทั้งการเรียกเก็บค่าผ่านทาง ลักษณะของโครงการเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 9 ด่าน แนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกฯ (ถนนกาญจนาภิเษกบริเวณใกล้   โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์) ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางรถไฟสายใต้เดิม และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 7 สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีกลางบางซื่อ (จตุจักร) โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชบริเวณด้านเหนือของสถานีขนส่งหมอชิต 2 และลงสู่ระดับดินที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 เชื่อมโยงระบบคมนาคมและขนส่งไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพิ่มศักยภาพของระบบคมนาคมขนส่ง โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559