กิจกรรมรับบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

ช่วยชีวิตผู้อื่นได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ในโครงการ The iCon Heart Young Blood Donations

 บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด (บริษัท ขายของออนไลน์ เพื่อคนไทย) ได้จัดกิจกรรม The iCon Heart Young Blood Donations ร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ในการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ The iCon House (รามอินทรา) ที่ผ่านมา.

โดย คุณพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล CEO ของ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้นำองค์กร กล่าวว่า หลังจากที่มีประกาศผ่อนคลายขอสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยการเชิญชวนตัวแทนจำหน่าย ของทางบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ที่มีจิตอาสา รวมถึงพนักงานในบริษัท

เข้าร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “หนึ่งคนให้  หลายคนรับ” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคม เกิดการตื่นตัวในการบริจาคโลหิต อีกทั้งเป็นการเพิ่มการจัดหาโลหิต ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ในภาวะขาดแคลนได้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากถึง 434 คน และผ่านการคัดกรองสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้มากถึง 302 คน รวมจำนวน 211 ยูนิต คิดเป็นโลหิตที่รับบริจาคได้ปริมาณสูงถึง 84,400 cc. ส่งผลให้สามารถนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากถึง 633 คน มอบให้กับศูนย์รับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ที่ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นต้นแบบของการส่งต่อความดีนี้ให้กับสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ที่จะจัดให้เกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง ในการทำความดีช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างไม่สิ้นสุด ภายใต้นโยบาย “สำเร็จแล้วให้ ได้แล้วแบ่งปัน