“เอ็นที” สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี ส่ง “สมาร์ทโพล” ให้บริการก้าวสู่ “เมืองอัจฉริยะ”

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล ในประเทศไทย มุ่งสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี พร้อมยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้ประเทศไทยเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านโครงการสำคัญ “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “สมาร์ทซิตี้”  โดยนำระบบโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ผนึกกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เชื่อมต่อระหว่างประชาชน ชุมชน และระบบการบริการของภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อสร้างชุมชนปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต และมีระบบบริการสาธารณะที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งอนาคต

ล่าสุดนั้น เอ็นทีพร้อมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ สมาร์ท คอมมูนิตี้ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 โดยที่ผ่านมา โครงการสมาร์ท ซิตี้ ได้คิ๊กออฟนำร่องไปแล้วในหลายจังหวัด เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) คือ ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง และขยายไปยังเทศบาลศรีราชา จังหวัดชลบุรี , จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน และประสบผลสำเร็จได้อย่างน่าพึงพอใจ ด้วยความสำเร็จที่ผ่านมา เอ็นที จึงได้วางแผนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ(Smart city) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยศักยภาพความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโทรคมนาคมที่ครบวงจร จึงได้สร้างสมาร์ทโพล (Smart pole) หรือ เสาอัจฉริยะ ที่รวมบริการดิจิทัลที่หลากหลายไว้ให้บริการประชาชน ทั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบเสียงประกาศแบบดิจิทัล, ระบบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ, ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

บริการของระบบเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) หรือ สมาร์ทโพลนั้น มีมาตรฐานสูงสุดสำหรับการใช้งาน และสามารถอัพเดทความทันสมัยได้ตามเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้า พร้อมรองรับการเชื่อมโยงทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซิมมือถือ และ เครือข่ายใยแก้วนำแสง ผ่านศูนย์ควบคุมที่ออกแบบให้รวมอยู่ในจุดเดียว ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน และการดูแล แผงควบคุมระบบใช้งานง่าย ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยการคลิกเมาส์ หรือแค่ปลายนิ้วสัมผัสสำ หรับจอในเวอร์ชั่นแบบทัชสกรีน สามารถเลือกปรับเปลี่ยนชนิดและจำนวนของอุปกรณ์ได้อิสระตามความเหมาะสมของจุดติดตั้งแต่ละจุด และระบบกล้องวงจรปิดสามารถมองเห็นภาพได้อย่างคมชัด ทั้งยังมีการบันทึกภาพเก็บไว้ที่ศูนย์กลางได้นานตามระยะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานระบบกล้องวงจรปิดของกระทรวง DES นอกจากนี้ระบบเสียงประกาศแบบดิจิทัล สามารถควบคุมได้จากศูนย์กลาง ด้วยแผงควบคุมภาษาไทย ทำได้ทั้งการประกาศสด การเล่นเสียงที่บันทึกไว้ การเล่นวิทยุออนไลน์ เป็นต้น มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ รองรับหลากหลายอุปกรณ์ มีระบบลงทะเบียนเข้าใช้งานและเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ.คอมพิวเตอร์ รองรับเซนเซอร์ได้หลากหลายชนิด เช่น เซนเซอร์วัด PM2.5,เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, เซนเซอร์วัดความชื้น และเซนเซอร์อื่นๆอีกมากมาย

สามารถตรวจสอบสถานะออนไลน์-ออฟไลน์ของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาและสามารถแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์ผ่านไลน์ได้ ระบุพิกัดของจุดติดตั้งอุปกรณ์ได้บน Google Maps มีระบบสำรองไฟในตัว สามารถทำงานได้แม้ไฟฟ้าดับ อุปกรณ์มีมาตราฐานป้องกันน้ำ และฝุ่น สามารถใช้นอกอาคารได้เป็นอย่างดี

ระบบกล้องวงจรปิดแบบดิจิทัล ระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารแบบดิจิทัล เชื่อมโยงใช้งานได้ด้วยเครือข่ายทั้งแบบใยแก้วนำแสง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือใช้ซิมมือถือ 3G/4G โดยสามารถควบคุมการทำงานของระบบได้จากศูนย์กลาง สามารถใช้งานร่วมกับแผนที่ดิจิทัลได้ โดยจุดเด่นระบบกล้องวงจรปิดแบบดิจิทัลในเสาสมาร์ทโพล ประกอบไปด้วยเสา กล่องควบคุมอัจฉริยะ กล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย ชนิดใช้ภายนอกอาคารสามารถทนแดด ทนฝนได้ดี รองรับมาตรฐาน IP67 รองรับการมองเห็นภาพในเวลากลางคืนได้อย่างคมชัด รองรับกล้องวงจรปิดสูงสุด 4 กล้องต่อ 1 เสา มีระบบสำรองไฟ สามารถบันทึกภาพได้แม้ไฟฟ้าดับ สามารถบันทึกภาพได้ยาวนานกว่า 1 เดือน รองรับระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ สำหรับระบบกล้องที่มีระบบ AI อาทิเช่น ตรวจจับใบหน้าบุคคล ตรวจจับผู้บุกรุกตรวจจับวัตถุข้ามเส้นเสมือน ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัย ระบบค้นหาโดยการระบุอัตลักษณ์เฉพาะ

ระบบเสียงประกาศแบบดิจิทัล ออกแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเชื่อมโยงใช้งานได้ด้วยเครือข่ายทั้งแบบใยแก้วนำแสง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและใช้ซิมมือถือ 3G/4G ระบบเสียงมีความคมชัดปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ควบคุมการทำงานของระบบได้จากศูนย์กลาง รองรับการประกาศได้ทั้งจากไมโครโฟน สื่อออนไลน์ ไฟล์เสียง สามารถกำหนดเวลาให้ประกาศในช่วงเวลาต่างๆที่ต้องการได้ ด้วยกำลังของเครื่องขยายเสียงขนาดสูงสุดถึง 200Watt รองรับจุดติดตั้งได้สูงสุด 200 จุดรองรับการแบ่งโซน (Zone) ได้สูงสุด 200 โซน มีระบบสำรองไฟ ประกาศเสียงตามสายได้แม้ไฟฟ้าดับ มีระบบการเข้ารหัสเฉพาะตัว ไม่รบกวนกับระบบอื่นๆที่ติดตั้งอยู่ในระแวกเดียวกัน สามารถบันทึกเสียงที่ออกอากาศสดเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง รองรับการตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้า คุณภาพเสียงคมชัด เข้ารหัสเสียงแบบดิจิทัลขนาด 384k มีระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (text-to-speech) สามารถเล่นเสียงจากสื่อออนไลน์ เช่น วิทยุออนไลน์, Youtube และอื่นๆได้ ควบคุมการเปิด/ปิดลำโพงจากส่วนกลาง สามารถปรับระดับเสียงหลัก (Master Volume) เพื่อเพิ่ม/ลดเสียงลำโพงทุกตัวในระบบในคราวเดียวกันได้ สามารถปรับระดับเสียงแบบแยกโซน (Zone Volume) เพื่อปรับระดับเสียงของแต่ละโซนได้อย่างอิสระ

ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ ที่มาพร้อมกับระบบลงทะเบียนเข้าใช้งานดิจิทัลเพื่อยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้ง802.1x, Captive Portal และอื่นๆและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ติดตั้งนอกอาคารและให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายได้ง่ายดาย สามารถกระจายสัญญาณสัญญาณได้รอบทิศทาง เชื่อมต่อได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆรองรับการใช้งานเครื่องลูกข่ายทั้งย่านความถี่ 2.4 GHz และย่าน 5 GHz มีระบบสำรองไฟ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้แม้ไฟฟ้าดับมีมาตราฐานป้องกันน้ำ และฝุ่น IP68 มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และสามารถรองรับจำนวณผู้ใช้งานได้ 50 คนในเวลาเดียวกัน

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยเซ็นเซอร์หลายมิติ และหลากหลายชนิดได้แบบเรียลไทม์  ออกแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เชื่อมโยงใช้งานได้ด้วยเครือข่ายทั้งแบบใยแก้วนำแสง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้ซิมมือถือ 3G/4G ควบคุมการทำงานของระบบได้จากศูนย์กลาง รองรับเซนเซอร์หลากหลายชนิด ทั้งวัดฝุ่น PM2.5 , วัดความเร็วลม ทิศทางลม, วัดอุณหภูมิ, วัดความชื้นในอากาศ, วัดประมาณน้ำฝน, วัดเสียงรบกวน, วัดก๊าซคอร์บอนมอนอกไซด์, วัดก๊าซโอโซน มาพร้อมกับระบบระบุพิกัดแบบแผนที่ดิจิทัล แสดงแผนภูมิค่าเฉลี่ยสภาพอากาศย้อนหลัง และมีระบบสำรองไฟ สามารถทำงานได้แม้ไฟฟ้าดับ

และ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ  ยกระดับความปลอดภัยในชุมชน (Social Security) ด้วยการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายด้วย Fiber Optic อินเทอร์เน็ต และซิมมือถือ 3G/4G เข้าช่วยเหลือได้ทันทีด้วยระบบจัดการรุ่นใหม่ล่าสุด ระบุพิกัดของจุดเกิดเหตุและเชื่อมต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพียงแค่กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS สามารถแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยตรง เป็นการสนทนาแบบสองทิศทาง คมชัดด้วยระบบเสียงและกล้องดิจิทัล เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ทันที ขณะเดียวกันเสาสมาร์ทโพลจะแสดงไฟสัญญาณฉุกเฉินขณะมีการแจ้งเหตุเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์ป้องกันการงัดแงะ และกล่องสัญญาณ SOS ยังเป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติกวิศวกรรมกันไฟฟ้ารั่ว ทนแดด ทนฝน กันฝุ่น อีกทั้งยังเป็นตู้แดงอัจฉริยะ (Police Check Point) สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สแกนนิ้วพร้อมจับภาพใบหน้าและมีไฟสปอร์ตไลท์ปรับความสว่างแบบอัตโนมัติ สำหรับให้บริการในเวลากลางคืน

ระบบเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) หรือ สมาร์ทโพล เป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมือง สร้างสังคมที่ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน เอ็นที พร้อมออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รองรับการพัฒนาได้อย่างไม่รู้จบ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนาเมือง ในรูปแบบ สมาร์ทคอมมูนิตี้ โดยหน่วยงานรัฐในพื้นที่ รวมถึงองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปกำหนดนโยบายการพัฒนาเมือง พัฒนาคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี