“กรุงไทย” เปิดจองหุ้นดิจิทัล “บางจาก” ครั้งแรกผ่านวอลเล็ตขายซื้อหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี ลงทุนเริ่มต้น5,000 บาท ดีเดย์ 18-20 ต.ค.นี้

กรุงไทย เปิดจอง “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” อายุ 4 ปี รับอัตราดอกเบี้ย 3.60%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคมนี้ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ เป๋าตัง

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ BCP กลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เสนอขาย “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” เป็นครั้งแรก ผ่านบริการซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น เพื่อสนับสนุนตลาดทุนในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และปลอดภัย โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราผลตอบแทน 3.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมถึงโอกาสในการเติบโตของบางจาก ฯ ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน

โดย “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” เปิดให้จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท  เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยและนักลงทุนยุคดิจิทัลสามารถเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยังเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้สนใจได้ร่วมลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอและมีความมั่นคง สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัทบางจากฯ

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ BCP กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลครั้งแรกของบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจของบริษัท ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ที่เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด ความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ยังมาจากธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ มีการบูรณาการระหว่างธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจการตลาด  และยังคงมุ่งหน้าขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” จึงตอบโจทย์นักลงทุนด้วยความมั่นคงของบริษัท ที่พร้อมให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยแอปฯ เป๋าตังเป็น Thailand Open Digital Platform ที่ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท อินฟินิธัส บายกรุงไทย (Infinitas By Krungthai) ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค รวมถึงสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้สะดวก รวดเร็ว  แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับหุ้นกู้และได้รับเงินทันที พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว  ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน       ทำให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  โดยหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากจะถูกจัดสรรให้กับผู้จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” สำเร็จก่อน หรือ “จองก่อน ได้ก่อน” ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจองซื้อ ผู้สนใจหรือผู้ลงทุนควรดาวน์โหลดแอปฯ “เป๋าตัง” และลงทะเบียน “วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้” ก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของธนาคาร ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งด้านการนำนวัตกรรมมาพัฒนายกระดับตลาดทุนไทย นำเสนอบริการที่สนับสนุนเศรษฐกิจยั่งยืน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการเดินทางไปสาขา เพราะเป็นผลิตภัณฑ์แบบไม่ต้องใช้เอกสาร (Paperless) ทำรายการบนแอปฯ เป๋าตังได้ทันที ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคย มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนได้ทั่วถึง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีระบบที่โปร่งใส ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยธนาคารพร้อมจับมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดีขึ้นในทุกวัน

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดจองซื้อพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2565 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขาย ไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สามารถจองซื้อเพียง 5,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน แอปฯเป๋าตังและวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ผ่าน https://krungthai.com/link/digital-bond-bcp-2-2556-prachachart-online หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้จากร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=451905&SD=1710256519102565 หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และสอบถามข้อมูลธุรกิจของกลุ่มบางจากได้ที่ [email protected] หรือ 02-335-8663, 02-335-4370 และ 02-335-8518