ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด พร้อมบริษัทในกลุ่มร่วมโครงการ “วันสร้างสุข” ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านผักหย่า

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด พร้อมบริษัทในกลุ่มร่วมโครงการ “วันสร้างสุข” ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านผักหย่า จ.อุบลราชธานี

แม้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะคลี่คลายลงไปแล้ว หลายพื้นที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ดังเดิม โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ นำทีมโดย นายสราวุธ เทียนไทย ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด หนึ่งในบริษัท Sub Area นำโดยนายไพบูลย์ จงสุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด และบริษัทในกลุ่ม ผู้แทนบริษัท ซีพีแรม จำกัด และผู้แทนบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมโครงการ “วันสร้างสุข” กับช่องวัน เดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยการฟื้นฟูโรงเรียนบ้านผักหย่า ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างรอยยิ้มและคืนความสุขให้น้องๆ นักเรียนและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา

นายสราวุธ เทียนไทย ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นกับชาวอุบลราชธานี ถือเป็นภัยที่ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ เฝ้าติดตาม ร่วมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคอีสาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับช่องวัน ลงพื้นที่ซ่อมแซมอาคาร ทำความสะอาดอุปกรณ์การศึกษา ปรับปรุงห้องสมุด พร้อมจัดกิจกรรมให้น้องๆ ในโรงเรียนบ้านผักหย่า จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเยาวชนเป็นกำลังของชาติ การสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับความช่วยเหลือในช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนได้เร่งส่งความช่วยเหลือ และกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น โดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวกล่อง น้ำดื่มสะอาด และของใช้ที่จำเป็นแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชน และจัดกองเรือสำหรับนำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่