สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำหนดจัด “งานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2023”


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำหนดจัด “งานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2023” และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนยังมีโอกาสได้ฝึกงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย สำหรับงาน CGI Open House จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ที่เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลุ้นรางวัล ผ่าน Facebook Live “Chulabhorn Graduate Institute” ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป