เก็บรักษาเสียงพูดของฉัน ให้สวยงามตลอดไป : SAVE MY VOICE แพลตฟอร์มฝึกพูด เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

จากรายงานของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2021พบว่า

ทั่วโลก มีผู้ประสบปัญหาทางการได้ยินกว่า 466 ล้านคน คิดเป็น 5% ของประชากรทั้งหมด

การสูญเสียการได้ยิน อาจนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการพูด

เสียงของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นทักษะสำคัญในการเข้าสังคม เสียง และวิธีพูด คือสิ่งบ่งบอกตัวตนของเรา

ผู้มีปัญหาทางการได้ยินส่วนมาก เมื่อเวลาผ่านไป การออกเสียงและวิธีพูดจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

เพราะการไม่ได้ยินเสียงตัวเอง ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าตนเองออกเสียงได้ถูกต้องตามที่ตั้งใจหรือไม่

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น พูดเสียงดังหรือเบากว่าปกติ ออกเสียงสูงต่ำผิดเพี้ยน ซึ่งในภาษาไทย

ระดับเสียงสูงต่ำและความยาวสั้นของพยางค์มีผลกับความหมายของคำ ทำให้ไม่สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

นอกจากนั้น การไม่สามารถควบคุมระดับเสียงได้อย่างใจ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการพูดคุยกับคนรอบข้าง

จนอาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม เก็บตัว และการหยุดพูดไปในที่สุด

 

การสูญเสียการได้ยินจึงเป็นการสูญเสียหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุดในการสื่อสาร นอกจากจะทำให้ไม่สามารถรับรู้เสียงรอบตัว

และไม่เข้าใจเสียงพูดของคนรอบข้างแล้ว ยังอาจนำไปสู่ความสูญเสียทักษาะในการพูดอีกด้วย

 

แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น…

ด้วยความร่วมมือของ สสส. Meta Kunana Zwiz.ai Wavemaker และ VMLY&R

 

ใช้ประโยชน์จาก AI TECHNOLOGY เพื่อการฝึกพูดที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ

SAVE MY VOICE แพลตฟอร์มฝึกพูด เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

ด้วย Interface ที่ง่าย เพียงปุ่มเดียว ผู้ฝึกจะได้รับคำที่ให้ทดลองพูดทีละคำ กดอัดเสียงแล้วพูด

จากนั้น AI TECHNOLOGY จะจับเสียงพูด แล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูล 4 ด้าน ที่ครอบคลุมการออกเสียงที่ถูกต้อง

1.ความสูงต่ำของเสียง 2.ระดับเสียงดังของเสียง

3.ความถูกต้องของการออกเสียงพยัญชนะต้นและตัวสะกด 4.ความสั้นยาวของเสียง

แล้วแปลงผลเป็นเป็นภาพ ให้ผู้มีปัญหาทางการได้ยิน สามารถเข้าใจได้ง่าย

รวมถึงแสดงผลให้ผู้ฝึกทราบด้วยว่า คำที่พูดออกมานั้น AI ได้ยินเป็นคำว่าอะไร

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงเสี้ยววินาที

จากข้อมูลทั้งหมด AI จะแสดงผลคะแนน และแนวทางการแก้ไขการออกเสียง เพื่อปรับปรุงวิธีการพูดให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

 

ชุดคำที่ถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา

ด้วยคลังคำกว่า 1,000 คำ ที่ถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ประกอบเป็น 20 ชุดแบบฝึกหัด

เพื่อให้ปัญหาทางการได้ยินสามารถฝึกพูดประโยคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

 

SAVE MY VOICE แพลตฟอร์มฝึกพูด เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

จะช่วยให้ผู้ฝึกมั่นใจในการออกเสียง และสามารถเก็บเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติของตัวเองไว้ได้ ตลอดไป


Partnerships :

  • Thai Health Promotion Foundation
  • VMLY&R Thailand (Creative Agency)
  • Meta (Platform)
  • Kunana (AI COMPANY)
  • Zwiz.ai (Chat Bot Developer)
  • Wavemaker (Media Agency)