กรมการค้าภายใน ร่วมกับพาณิชย์เชียงใหม่ เดินหน้าโครงการอมก๋อยโมเดล เชื่อมโยงซื้อขาย “มะเขือเทศ”

กรมการค้าภายใน

ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย และ นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ติดตามการรับซื้อมะเขือเทศตามโครงการอมก๋อยโมเดล ซึ่งกรมการค้าภายในได้ทำข้อตกลงตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยนำผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิต ในพื้นที่อำเภออมก๋อย เป้าหมายการซื้อขายเบื้องต้น 1,700 ตัน ในราคานำตลาด (ต้นทุนเฉลี่ย กิโลกรัมละ 3 บาท) โดยวันนี้รับซื้อผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 6 บาท