คลิกเลย e-wage ระบบยื่นรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน

คลิกเลย e-wage

e-wage สะดวกใช้งานง่าย เพียงแค่นายจ้างหรือสถานประกอบการ log in ในระบบ e-Service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th จากนั้นให้เลือกระบบที่ต้องการใช้งานใน e-wage กรอกข้อมูลจำนวนลูกจ้าง ค่าจ้างของปีที่ผ่านมา หากต้องจ่ายเพิ่มสามารถพิมพ์ใบแจ้งพร้อมจ่ายเงินได้ทันที

หากนายจ้างหรือสถานประกอบการสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


#กองทุนเงินทดแทน #สำนักงานประกันสังคม #ewage