นศ.เแพทย์-ทันตะ 8 มหาวิทยาลัย ร่วมกับสิงห์อาสา  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 8 พื้นที่ห่างไกลดูแลชาวบ้าน

นศ.เแพทย์

สิงห์อาสา ร่วมกับ 8 คณะแพทยศาสตร์ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์จาก 8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักวิชา แพทยศาสตร์ , สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, , คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาใน 8 พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมี ความยากลำบากในการเดินทางในหลายจังหวัดอาทิ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา อุบล มหาสารคาม ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ไกลแค่ไหน จะไปให้ถึง” 35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 ซึ่งปีนี้ได้ลงพื้นที่เป็นครั้งที่สอง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ต. เวียง อ.เชียงของ จ. เชียงราย หลังจากออกหน่วยแพทย์ครั้งแรกที่โรงเรียนแม่สาบดรุณ ศึกษา ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อเดือนพ.ย ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา สิงห์อาสา ร่วมกับ 3 คณะแพทยศาสตร์ 2 คณะทันตแพทย์ ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์,  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมแพทย์พร้อมนศ.แพทย์กว่า 100 คน ตรวจสุขภาพทั่วไป ฝังเข็ม ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก ตลอดจนออกตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนให้แก่ชาวบ้านกว่า 400 คน ตลอดจนให้ความรู้การทำ CPR การห้ามเลือด การทำแผล การดาม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ต. เวียง อ.เชียงของ จ. เชียงราย

นายแพทย์สมปราถน์ หมั่นจิต หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง อดีตแพทย์ชนบทดีเด่น เผยว่า “ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้นำอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ห่างไกลมาโดยตลอด และได้ทำงานร่วมกับทีมสิงห์อาสามานานหลายปี เพราะการออกหน่วยแต่ละครั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการคัดกรอง รวมถึงชาวบ้านได้เรียนรู้การป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคร้ายแรง ในปีนี้ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มเติมให้สามารถคัดกรองโรคได้มากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการสร้างประสบการณ์ รวมถึงปลูกจิตสำนึกในการดูแลสังคมให้กับนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเรียนจบไปประกอบอาชีพจะได้เป็นแรงสำคัญที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป”

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เผยว่า “การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถือเป็นภารกิจหลักที่ทางบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดและมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีได้ทำต่อเนื่องมากว่า 35 ปี จนปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทย์ 3 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงระบบสาธารณสุข มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคภัย พร้อมกับมอบเสื้อกันหนาวให้กับชาวบ้านหมู่บ้านทุ่งนาน้อยซึ่งอยู่บนดอยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวที่เคยมีอุณหภูมิต่ำสุดเพียง10 องศาอีกด้วย”

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถือเป็นภารกิจหลักที่ทางมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ทำต่อเนื่องมากว่า 35 ปี โดยเริ่มต้นที่จ.เชียงราย เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2530 จนปัจจุบันขยายสู่โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทย์ 3 มหาวิทยาลัย ทำให้สามารถนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยได้หลายพื้นที่มากขึ้น ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงระบบสาธารณสุข มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมที่จะออกไปดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป