โตเกียวมารีนประกันชีวิตนำผู้พิชิตคุณวุฒิล่องเรือสำราญ เยี่ยมชมสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย ประเทศสิงคโปร์

โตเกียวมารีน

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำโดย ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ และสายงานตัวแทน บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)จัดทริปล่องเรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS  เที่ยว เกาะปีนัง เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียของโตเกียวมารีน ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพบปะผู้บริหารระดับสูงที่รอให้การต้อนรับ จากนั้นเที่ยวชมประเทศสิงคโปร์ เช่น อาคารรัฐสภาเก่า ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลาสัญลักษณ์ของประเทศ และกลับมาพักผ่อนทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญ เช่น ชมโชว์พิเศษ The Silk Road , ห้องอาหารถึง 30 ห้อง,,มินิกอล์ฟ Spa and Wellness และอื่นๆ อีกมากมาย เติมพลังงานดีๆ กลับมาพิชิตเป้าหมายปลายปีที่ประเทศไทยต่อไป