ททท. ร่วม จัดงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” 16-18 ธ.ค. 65 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ จ. สุราษฎร์ธานี

ไชยา มหานครศรีวิชัย

ททท. ร่วม จัดงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” 16-18 ธ.ค. 65 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ จ. สุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ททท. ร่วม จัดงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” 16-18 ธ.ค. 65 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ จ. สุราษฎร์ธานี สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กระตุ้นการเดินทาง จัดเต็มการแสดง แสง สี เสียง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เทศบาลตำบลเวียง , วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร , บริษัท ไอ-อีเวนท์ จำกัด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่องาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 น.

เพื่อสร้างการรับรู้ถึง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในมิติเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นการแสดงความพร้อมของภาคประชาชนและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการรองรับนักท่องเที่ยว ตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนำไปสู่การสร้างเสริมเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

ไชยา มหานครศรีวิชัย 2

➢ กิจกรรมด้านความเชื่อและความศรัทธา : พิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-17.30 น. เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการจัดงานครั้งนี้
➢ การจำลองอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของอำเภอไชยา : นำเสนอพระบรมธาตุไชยา และมวยไชยา
➢ กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และการบริการด้านการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นจากอำเภอต่าง ๆ ในสุราษฎร์ธานี ตลอดจนอาหารเด็ด สินค้าดี จากพื้นที่อื่น ๆ
➢ การแสดงแสงสีเสียง “ไชยา มหานครศรีวิชัย” สุดพิเศษ นำเสนอประวัติศาสตร์ อารยธรรมความเป็นมาของอำเภอไชยาที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินทองศรีวิชัยในอดีต ในรูปแบบ Multi-Dimension ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ผสมผสานศิลปะการแสดง พร้อมเทคนิคพิเศษพลุดอกไม้ไฟ และไพโรเทคนิค อลังการตระการตา
➢ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีท้องถิ่น และการแสดงจากศิลปินชั้นนำ อาทิ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ , บ่าววี , วงฌามา , เบ็นซ์ จริยา , รัชนก ศรีโลพันธุ์

ไชยา มหานครศรีวิชัย 3

ทั้งนี้นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน ทั้ง 3 วัน โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมายังอำเภอไชยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้น ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการท่องเที่ยว และภาคประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี