ททท. ชวนนักท่องเที่ยวชมงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” จัดเต็มการแสดงแสงสีเสียงพลุดอกไม้ไฟ เล่าขานตำนานเมืองไชยา

ททท.

ททท. ชวนนักท่องเที่ยวชมงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” จัดเต็มการแสดงแสงสีเสียงพลุดอกไม้ไฟ เล่าขานตำนานเมืองไชยา สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของ สุราษฎร์ธานี หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เทศบาลตำบลเวียง, วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร, บริษัท ไอ-อีเวนท์ จำกัด จัดงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” ณ วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 น. เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในมิติเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี และเป็นการแสดงความพร้อมของภาคประชาชนและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการรองรับนักท่องเที่ยว ตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนำไปสู่การสร้างเสริมเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเปิดประเทศกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งบรรยากาศในด้านการท่องเที่ยวในประเทศเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยในปีหน้าททท.จะมี “โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” เพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดความถี่ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยยึดแนวคิดหลักคือการ “สร้างโมเมนต์ที่ใช่ร่วมกัน” ซึ่งในภาคใต้นั้นเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับความนิยม ในการท่องเที่ยว เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามทั้ง เขา ป่า นา เล อีกทั้งยังมีวิถีการกินที่อร่อยน่าสนใจ และมีวิถีความเป็นไทยในวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น โดยภูมิภาคภาคใต้มีทิศทางการส่งเสริมการตลาดหลักคือ “หรอยแรงแหล่งใต้” โดยนำเสนอความหรอยแรงผ่านอัตลักษณ์ที่ โดดเด่น ของสินค้า กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวผ่าน (N)atural, (F)ood, (T)hainess สร้างเมนูประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ตลอดทั้งปี”

“สำหรับการจัดงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตรงกับทิศทางการตลาดของททท. โดยยึดหลักในการนำประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ท้องถิ่น และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเก่าในภาคใต้ มาบอกเล่าคุณค่าความสำคัญเพื่อก้าวสู่อนาคตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับสถาปัตยกรรม พื้นที่ วิถีชีวิต อารยธรรม ความเชื่อความศรัทธา ซึ่งก่อนหน้านี้ททท.ได้สนับสนุนการจัดงาน “390 ปี ชัยบุรี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง” ที่จังหวัดพัทลุง และงาน “สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก” ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในซีรีส์เดียวกับกับการจัดงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” ในครั้งนี้”

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวอีกว่า “ภายในงานจะดึงเอาความโดดเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอง ที่เป็น “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมมะ” มานำเสนอ พร้อมทั้งมีไฮไลท์เป็นการแสดงแสง สี เสียงในระบบ Multi-Dimension “ไชยา มหานครศรีวิชัย” จัดเต็มระบบเทคนิคพิเศษ พลุ ดอกไม้ไฟ ไพโรเทคนิค ที่อลังการตระการตา เป็นการสร้างความน่าสนใจ และตอกย้ำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สืบสานตำนานของเมืองไชยาศูนย์กลางของแผ่นดินทองศรีวิชัยในอดีต มีกิจกรรมด้านความเชื่อความศรัทธาคือพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการจำลองอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของอำเภอไชยา คือพระบรมธาตุไชยา และมวยไชยาที่เป็น Soft Power สำคัญของสุราษฎร์ธานี และนำความโดดเด่นด้านอาหารของสุราษฎร์ธานีมานำเสนอเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นของกินพื้นเมืองจากอำเภอต่าง ๆ รวมถึงมีการแสดงวัฒนธรรม เช่น รำวงเวียนครกของภาคใต้ การสาธิตมวยไชยา และมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำ เช่น ตุ๊กกี้ สุดารัตน์, บ่าววี, วงฌามา, เบ็นซ์ จริยา, รัชนก ศรีโลพันธุ์”

ทั้งนี้นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน ทั้ง 3 วัน 16-18 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะกระตุ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 15,000 คน และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการท่องเที่ยว และภาคประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี