สิงห์อาสา ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว หลังอุณหภูมิทั่วไทยลดฮวบ

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ร่วมกับกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบเสื้อกันหนาวให้แก่กลุ่มคนเปราะบางที่ต้องเผชิญอากาศหนาวเย็นในกรุงเทพมหานคร เช่น บริเวณริมถนนราชดำเนิน สนามหลวง สวนลุมพินี รวมกว่า 1,000 ตัว นอกจากนี้ยังร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่หมู่บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม มอบเสื้อกันหนาวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวอีกด้วย

เนื่องจากสถานการณ์ภัยหนาวของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้ายังคงมีอุณหภูมิลดลง หลายพื้นที่จะมีอากาศเย็นมากถึงหนาวจัดบางพื้นที่อุณหภูมิลดลงต่ำถึง 8-10 องศาเซลเซียส และมีลมแรง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตและบางรายมีอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาว

ทั้งนี้ สิงห์อาสา ได้ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด ทั้งปัญหาไฟป่า ภัยแล้ง น้ำท่วม มาจนถึงภัยหนาวที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของไทย โดยส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่พี่น้องประชาชน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และส่งมอบกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านทุกวิกฤติปัญหาไปได้