รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน และผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ด้านตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อน จาก The Asset 9 ปีซ้อน

ธนาคารยอดเยี่ยม

ธุรกิจบริหารเงิน (Treasury & Markets) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับรางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน และ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ด้านตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อน จาก The Asset 9 ปีซ้อน และ รางวัล Asia Risk Awards – Thailand House of the Year 2022 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

รางวัลดังกล่าวมอบให้สถาบันการเงินที่แสดงความสามารถในการนำตราสารอนุพันธ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการออกแบบผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการแสดงความพร้อมของระบบงานการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคาร และสถาบันการเงินของไทย ในการคว้ารางวัลอันมีชื่อเสียงที่สุดสำหรับ องค์กร และบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับตลาดอนุพันธ์ของเอเชียและการบริหารความเสี่ยง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนในผลิตภัณฑ์ และให้ความมั่นใจในการลงทุนกับเรา

#ลงทุนมั่นใจที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

#TreasuryProducts

#CIMB_ELN

#MaxiVplus

#SecondaryBond