มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พัทลุง

มูลนิธิอาสา

เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมกับ ทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ และ ต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตำบลเกาะขันธ์ ลงพื้นที่ บ้านควนเคี่ยม บริเวณสะพานข้ามคลองควนนางพิมพ์ หมู่ 9 ตำบลฝาละมี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มอบอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 200 กล่อง ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2565

เวลา 17.00น. เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมกับ ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติ ลงพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 60 กล่องให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่

และเวลา 17.30น. ลงพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มอบอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 40 กล่อง ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่