NT cyfence ตอบโจทย์ด้าน Cybersecurity ครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชันลดค่าบริการสูงสุด 40% สำหรับลูกค้าใหม่วันนี้ – มิ.ย. 66

NT cyfence

ทุกวันนี้ทุกคนก้าวสู่มิติของการเชื่อมโยงการสื่อสารสู่โลกภายนอกผ่านสังคมออนไลน์ และใช้ระบบ IT ในการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกในเสี้ยววินาที ขณะเดียวกันการส่งผ่านข้อมูลเชื่อมถึงกันยังมีช่องโหว่ที่สามารถนำภัยคุกคามเข้ามายังระบบ IT ได้ภายในเสี้ยววินาทีเช่นกัน ซึ่งอาจมีภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เฝ้าคอยโจมตีเสมอ เช่น ไวรัส มัลแวร์ หรือโดนแฮกเกอร์ป่วนระบบในการเข้าโจมตีโดยไม่เลือกเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจ ดังนั้นความใส่ใจด้าน Cybersecurity จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ของหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่ไม่อาจมองข้าม

NT cyfence  หน่วยงานด้าน Cybersecurity ภายใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘เอ็นที’ พร้อมจะปกป้องและดูแลระบบ IT ขององค์กรอย่างครบวงจร โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่จะช่วยดูแลและเฝ้าระวังภัยคุกคาม รวมถึงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  จึงได้จัดโปรโมชันพิเศษลดค่าใช้บริการสำหรับบริการ Web Application Firewall ลดสูงสุด 40% บริการ Web Monitoring  ลดสูงสุด 30 %  และบริการ Data Protection ลดสูงสุด 25% ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 30 มิถุนายน 2566  เพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้ประหยัดและคุ้มค่ามากขึ้นเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

สำหรับ Web Application Firewall (WAF) เป็นบริการปกป้อง Web Application ในรูปแบบ Cloud Security ที่สามารถตรวจจับทุกกิจกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ใช้งานต่าง ๆ และป้องกันได้ทุกภัยคุกคามบน Web Application ที่ได้รับการจัดอันดับความร้ายแรง 10 อันดับแรกใน OWASP Top 10 โดยบริการ WAF สามารถปกป้องได้โดยไม่ทำให้การใช้งานระบบช้าลง อีกทั้งยังมีการอัปเดตภัยคุกคามใหม่ ๆ จาก Threat Intelligence อยู่เสมอ

บริการ Web Monitoring จะเป็นบริการที่ช่วยในการตรวจสอบสถานะการทำงานของเว็บไซต์ว่ายังใช้งานเป็นปกติหรือไม่  (up/down time) การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ (Defacement) ตรวจสอบสิ่งผิดปกติบนเว็บไซต์ และยังตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหมดอายุ โดยทั้งหมดทำผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องติดตั้ง อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ เพียงแค่อนุญาตให้ระบบ Web Monitoring สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้รับบริการผ่านทาง Internet เท่านั้น ระบบพร้อมจะทำการแจ้งเตือนหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างทันท่วงที

ส่วนบริการ Data Protection หรือบริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำเทคโนโลยี Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการในแบบให้เช่าใช้เป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการระบบ โดยระบบจะมีการสำรองข้อมูลกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ถูกโจมตีด้วย Ransomware จนฮาร์ดแวร์ของระบบงานเกิดปัญหา

ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้  แต่หากใช้บริการ Data Protection  ผู้ใช้บริการจะยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริการยังมีความสามารถในการป้องกัน Ransomware และ Virus ต่าง ๆ ได้ อีกทั้งมีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ ปีละ 1 ครั้ง รวมอยู่ในการให้บริการอีกด้วย

ทั้งนี้  ศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Monitoring Center (CSOC) ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกของประเทศไทย และใช้ผลิตภัณฑ์ในการเฝ้าระวังจากแบรนด์ชั้นนำของโลก อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานใน CSOC ได้รับ Certification ทางด้าน Cybersecurity ได้แก่ Security +, CCNA, CCNP, CEH, CHFI, OSSA, OPST, CISSP โดยพร้อมเฝ้าระวังภัยคุกคามตลอด 24×7 ในการแจ้งเตือนทันทีที่พบเหตุการณ์ผิดปกติ  และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจนผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ไขเองได้ ทีม NT cyfence CSIRT จะเข้าแก้ไขแบบ On-site ทันที

บริการที่กล่าวมาของ NT cyfence สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแลและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย  อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการสรุปข้อมูล จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายขององค์กรต่อไป สำหรับองค์กรที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 1888  หรือ  www.cyfence.com/contact-us