Farm Outlet จ.น่าน เชื่อมโยงส้มสีทองสู่ Farm Outlet ทั่วประเทศ

Farm Outlet

“ผู้ประกอบการศูนย์ฯ Farm Outlet” เชื่อมโยงตลาดส้มสีทอง ของดีศูนย์ Farm Outlet จ.น่าน จำหน่ายที่ศูนย์ฯ Farm Outlet ทั่วประเทศ ต่อยอดจากการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet 30 ราย ทั่วประเทศ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ กรมฯได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) จากทั่วประเทศ 30 ราย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยเครือข่ายผู้ประกอบการศูนย์ฯ Farm Outlet

ได้นำผลิตภัณฑ์เด่นของตนเอง มานำเสนอเพื่อเชื่อมโยงการจำหน่ายระหว่างศูนย์ฯ ต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ลูกค้า รวมถึงการเชื่อมโยงส้มสีทอง จากศูนย์ Farm Outlet จ.น่าน วางจำหน่ายในศูนย์ฯ และวางจำหน่ายงานประจำปีในจังหวัดต่างๆ ในช่วงผลผลิตส้มสีทองน่านเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป การสัมมนาดังกล่าวผู้ประกอบการศูนย์ฯ Farm outlet ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm outlet ทุกมิติอย่างรอบด้าน ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายประทุม จิณเสน ผู้จัดการ Farm Outlet จ.น่าน กล่าวว่า “ส้มสีทองน่านได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วยลักษณะเด่นที่แตกต่างจากส้มเขียวหวานทั่วไปเกิดจากสภาพภูมิอากาศส่งผลทำให้สารคาร์ทีนอยพิคเมนท์ในเปลือกส้มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีทองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของส้มสีทองน่าน มีเปลือกบาง รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

เนื้อส้มแน่น เส้นใยน้อย ไม่ฉ่ำน้ำ หอมอร่อยกว่าพันธุ์ดั้งเดิม ส้มสีทองจะออกผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้เครือข่ายพี่น้องศูนย์ฯ Farm Outlet ที่กรมฯ สนับสนุน ช่วยกันนำส้มสีทองไปวางจำหน่ายในศูนย์ฯ และงานประจำปีของแต่ละจังหวัด เช่น จ.สุพรรณบุรี จ.นครราชสีมา จ.สงขลา และ จ.สกลนคร อีกทั้งได้นำไปจำหน่ายในงานเกษตรแฟร์ จ.สกลนคร

นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในโปรเจ็กต์คุณโพสต์เราแพ็ค ในเพจเฟซบุ๊ก Nan farm Outlet ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อ 17 ธันวาคม 2565 สามารถกระจายส้มไปได้แล้ว 11 ตัน โดยได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์จากกรมการค้าภายใน”

นายอุดมกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เพื่อเชื่อมโยงกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรในแหล่งผลิตมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์ Farm Outlet เปิดให้บริการจำนวน 60 แห่ง ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากศูนย์ฯ Farm Outlet เพื่อเป็นการสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชนในทุกพื้นที่ให้เกิด

การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ  Farm Outlet ได้ผ่านช่องทาง Facebook : กรมการค้าภายใน DIT