เอ็กซอนโมบิลขายหุ้นเอสโซ่ ประเทศไทย

เอ็กซอน
  • การขายหุ้น ครอบคลุมถึงโรงกลั่นน้ำมันศรีราชาและเครือข่ายสถานีบริการตราเอสโซ่ในประเทศไทย
    • เอ็กซอนโมบิลยังคงจัดหาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เคมีในประเทศไทยต่อไป
    • ศูนย์ธุรกิจระดับโลกกรุงเทพ (Bangkok Global Business Center) กิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่ได้รับผลกระทบจากการขายหุ้น

IRVING, Texas – เอ็กซอนโมบิล ได้บรรลุข้อตกลงกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อขายหุ้น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอสโซ่”) ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นศรีราชา คลังน้ำมันบางแห่ง และเครือข่ายสถานีบริการตราเอสโซ่ โดยยึดมั่นในการเสริมสร้างมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันโดยรวมธุรกรรมนี้จะดําเนินการโดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล คือ เอ็กซอนโมบิล เอเชีย โฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในเอสโซ่ “เอ็กซอนโมบิล ใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านการผลิตทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องของโลก ด้านเชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซน้อยลงและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะเดียวกันก็ขายสินทรัพย์ที่มีผู้อื่นเห็นศักยภาพในการสร้างมูลค่ามากขึ้น” คาเรน แม็กคีย์ ประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล โพรดัก โซลูชันส์ กล่าว “เราตระหนักถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของเพื่อนพนักงานในประเทศไทยที่ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ตลาดในประเทศไทยและประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยมากกว่า 125 ปี และขอขอบคุณเพื่อนพนักงานที่ทุ่มเทในการทำงาน”

เอ็กซอนโมบิล จะยังคงจัดหาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เคมีภายใต้ตราของเอ็กซอนโมบิล ให้แก่ตลาดในประเทศไทยผ่านการจัดตั้งบริษัทใหม่ ส่วนกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้การดําเนินงานของ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล และศูนย์ธุรกิจระดับโลกกรุงเทพ ซึ่งมีพนักงานประมาณ 2,000 คน จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

เอ็กซอนโมบิล ยังคงมุ่งเน้นการดําเนินงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีกับลูกค้า หน่วยราชการ และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายหุ้นดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล