ชมรมจิตสาธารณซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกภูมิภาครวมพลังส่งมอบความสุข ความสนุก ในงานวันเด็ก ปี 2566

ซีพี ออลล์

วันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก ซึ่งจะเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ ด้วยการปลูกจิตสำนึกที่ดี ให้รู้จักรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ กล้าคิดกล้าเเสดงออก โดยคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 นี้คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ซีพี ออลล์มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชน ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ล่าสุด ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ นำโดยผู้บริหาร, พนักงาน, พนักงานร้านเซเว่นฯ, สำนักปฏิบัติการ, ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ, Sub Area, Store Business Partner และบริษัทในกลุ่มพร้อมใจร่วมจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 ในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาค

ในปีนี้จัดในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร, อุทัยธานี, สมุทรสาคร, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, ระยอง, ตราด, ชลบุรี, จันทบุรี, ตรัง, กระบี่, ภูเก็ต และหาดใหญ่ เป็นต้น โดยกิจกรรมในปีนี้เน้นให้เด็กๆ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมสันทนาการ ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ มากมาย และอาหาร เครื่องดื่ม ให้น้องๆ ได้เต็มอิ่มและสนุกสนาน

บมจ.ซีพี ออลล์ เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติการสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ มีจิตใจที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งเเวดล้อม จึงมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กรอันมุ่งมั่นที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”