เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ หวังเป็นต้นแบบผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่สังคม

เปิดตัวโครงการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) และ Entrepreneur Advisory Center (EAC) เปิดตัวโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ “Thai Media Fund Hackathon 2023” เปิดรับสมัครผู้มีแนวคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินลงทุนมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบัน สื่อมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการสื่อสาร การยกระดับความรู้ ความบันเทิงให้แก่ผู้คนในสังคม และเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตและสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ  จึงจำต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของอุตสาหกรรมสื่อทุกมิติ ที่ผลิตและเผยแพร่สู่สังคม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” (Thai Media Fund) จึงได้จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่Thai Media Fund Hackathon 2023” ขึ้น โดยมี Entrepreneur Advisory Center (EAC) เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรพันธมิตรหลายแห่ง จัดกิจกรรมแฮคกาธอน เพื่อพัฒนา สตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมสื่อ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทำสื่อโครงการมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมสื่อ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ มีความสร้างสรรค์ เผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและประเทศ และเป็นรากฐานที่แข็งแรงเพื่อสร้างสังคมคุณภาพที่ยั่งยืน’

ทั้งนี้โครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ(Start-up) และ SMEsเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ ที่ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจสื่อ
การผลิตสื่อ หรือวิสาหกิจเริ่มต้น ทั้ง สตาร์ตอัพ ((Start-up) และ SMEs) และยังมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายเพื่อดูแล และให้คำแนะนำตลอดระยะเวลากิจกรรมของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Fund Hackathon 2023

Advertisement

ขอเชิญชวนผู้ที่มีแนวคิดและสนใจธุรกิจสื่อเชิงปลอดภัย, สร้างสรรค์ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะจะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนในธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

Advertisement

Line official: @thaimediahackathon

FB page: Thai Media Hackathon 2023

IG: @thaimediahackathon

Advertisement

TikTok: Thai Media Hackathon

YouTube: Thai Media Hackathon