สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวติดตามความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  และสนับสนุนการพัฒนาแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า ตามนโยบายเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  โดย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา


#ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า #EV #ระบบกักเก็บพลังงาน #ESS #สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ #EPPOThailand