สนพ.เชิญร่วมงานแถลงข่าวแผนการขับเคลื่อนนโยบายระบบกักเก็บพลังงาน ESS

สนพ.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวแผนการขับเคลื่อนนโยบายระบบกักเก็บพลังงาน ESS ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบพลังงานไฟฟ้ายุคใหม่ เพื่อรองรับกรณีระบบไฟฟ้าหลักขัดข้องในพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โครงการหลวง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่


#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ #EPPOThailand #ระบบกักเก็บพลังงาน #ESS