กรมการค้าภายในลงตรวจเครื่องชั่งตลาดใหม่ชลบุรี ร่วมมือสายตรวจอาสา DIT ย้ำสร้างความเป็นธรรมผู้บริโภค 

กรมการค้าภายในลงตรวจเครื่องชั่งตลาดใหม่ชลบุรี

กรมการค้าภายในสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าจะไม่ถูกเอาเปรียบจากการใช้เครื่องชั่งสินค้า โดยส่งนายตรวจชั่งตวงวัดลงตรวจเครื่องชั่งที่ตลาดเป็นประจำ พร้อมร่วมมือกับ อส.ชว.ที่เป็นสายตรวจอาสา DIT ช่วยเป็นหูเป็นตาป้องกันการนำเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ และมีแผนขยายความร่วมมือกับตลาดอื่นๆ เพื่อเพิ่มอาสาต่อไป

นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ ตลาดใหม่ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ว่าในวันนี้ (2 ก.พ. 2566) ได้รับมอบหมายจากนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้มาดูแลเรื่องมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้า สร้างความเป็นธรรมการซื้อขายสินค้าในตลาดสด ซึ่งตลาดใหม่ชลบุรีเป็นตลาดใหญ่และมีเครื่องชั่งมากกว่า 700 เครื่อง และมีตลาดสดใกล้เคียงอีก 3 ตลาด จึงมีเครื่องชั่งรวมกันกว่า 1,000 เครื่อง โดยการดูแลเครื่องชั่งให้มีความเที่ยงตรง จะต้องร่วมมือกันระหว่างกรมการค้าภายในที่จะส่งนายตรวจชั่งตวงวัดตรวจสอบมาตรฐานความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งและติดสติกเกอร์ว่ามีคำรับรองว่า “ตรวจสอบแล้ว ประจำปี ….” เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการใช้เครื่องชั่งซื้อขายว่าได้รับสินค้าในปริมาณที่ถูกต้องและเที่ยงตรง

อย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ กรมการค้าภายในจึงได้มีนโยบายส่งเสริมเครือข่ายร่วมมือกันกับเจ้าของตลาดสด ที่เรียกว่าอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “สายตรวจอาสา DIT” ซึ่งวันนี้ได้มาพบกับนายสัมฤทธิ์ กำศิริมงคล ผู้จัดการตลาดใหม่ชลบุรี ที่ดูแลระบบและความเรียบร้อยของตลาด โดยตลาดใหม่ชลบุรีมี อส.ชว.ประจำตลาดจำนวน 3 คน และต่อไปจะเพิ่มอีก 3 คน เพื่อให้เพียงพอ เนื่องจากตลาดมีการซื้อขายตลอด 24 ชม.

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายศูนย์ชั่งตวงวัด จ.ชลบุรี ให้มาดูแลเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบเครื่องชั่ง  โดยจะมอบตุ้มน้ำหนักแก่ตลาดสดเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง และตราสัญลักษณ์ว่าได้มีการตรวจสอบเครื่องชั่งแล้ว รวมทั้งกรมฯ จะคอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนอบรมให้ความรู้การใช้งานกับ อส.ชว. ส่วนทางด้านตลาดก็จะดูแลบรรดาพ่อค้าแม่ค้าให้มีการใช้เครื่องชั่งอย่างถูกต้อง หากสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่ถูกต้อง ก็สามารถขอใช้อุปกรณ์ทดสอบกับ อส.ชว.ได้ทันที ทั้งนี้ ตลาดใหม่ชลบุรีนับเป็นต้นแบบตลาดที่มีการใช้เครื่องชั่งถูกต้องและให้ความร่วมมือกับกรมฯ เป็นอย่างดี และเป็นรูปแบบความสำเร็จที่กรมฯ  จะขยายความร่วมมือไปยังตลาดอื่นๆ ตามนโยบายของอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ทุกจังหวัดมีอาสาสมัครให้ความร่วมมือกันในลักษณะดังกล่าว

 

นายชาตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนผู้บริโภค ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยการสังเกตเครื่องชั่งต้องไม่ใช้เครื่องชั่งพลาสติก เครื่องชั่งต้องวางบนพื้นราบที่มั่นคงแข็งแรง ก่อนทำการชั่งน้ำหนักสินค้า เข็มเครื่องชั่งต้องชี้ที่เลขศูนย์ (0) และติดสติกเกอร์ที่มีเครื่องหมายคำรับรองตราครุฑ กรณีสงสัยหรือพบเห็นว่าเครื่องชั่งอาจไม่เที่ยงตรง แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานกลางชั่งตวงวัด สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อกรมฯ จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ขอย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการค้าภายในให้คำรับรอง หากไม่ดำเนินการ จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบมีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท