BEM แบ่งปันความรู้กับ “Art Learning Centre : Training วาดภาพหุ่นนิ่ง”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย (International Watercolor Society) ร่วมแบ่งปันความรู้ และมอบประสบการณ์ทางศิลปะกับกิจกรรม “Art Training” ภายใต้โครงการ “Metro Art สถานีพหลโยธิน” ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางด้านศิลปะให้กับเยาวชนที่อยู่รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT พร้อมมอบทุนเรียนฟรี ให้แก่นักเรียนกว่า 48 ทุน รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท เพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ตลอดจนการนำไปสู่การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

โดยในคอร์สแรก “Still Life วาดภาพหุ่นนิ่ง” สอนทักษะการร่างภาพ การลงน้ำหนักแสงและเงาของวัตถุ ผ่านการถ่ายทอดการมองเห็น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการวาดภาพที่จะพัฒนาไปสู่การวาดภาพประเภทต่าง ๆ โดย อ.บัญชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านสีน้ำระดับ World Master คนไทยคนแรกในระดับโลก ที่มาสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งอัดแน่นความรู้แบบไม่มีกั๊กบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองของเหล่าบรรดาลูกศิษย์และอาจารย์ที่ร่วมกันแชร์ไอเดียผ่านภาพวาด ณ สถานีพหลโยธิน เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา