LINE MAN Wongnai คว้ารางวัล Digital Startup of the Year จาก Prime Minister’s Digital Awards 2022

LINE MAN Wongnai ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย นำโดยคุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบรางวัล Digital Startup of the Year จาก Prime Minister’s Digital Awards 2022 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

โดย LINE MAN Wongnai เป็นแพลตฟอร์มไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล Digital Startup of the Year ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสตาร์ตอัพที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงธุรกิจ อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน นับเป็นรางวัลที่เป็นการตอกย้ำศักยภาพการเป็นบริษัทเทคสตาร์ตอัพที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้วิสัยทัศน์ “Help Thai People Live Better” ทั้งในด้านการให้บริการที่สะดวกแก่ผู้ใช้ เพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านอาหาร ร้านค้า และผู้ประกอบการรายเล็ก (SME) รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ไรเดอร์ทั่วประเทศ


เป้าหมายต่อไปสำหรับ LINE MAN Wongnai คือการเป็น National Champion ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วน และเดินหน้าสู่การ IPO ในประเทศไทยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ตอัพไทยรุ่นถัดไป