คอลเกต จับมือ แม็คโคร และโลตัส ส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือสังคมกับ “สภากาชาดไทย” ผ่านโครงการ “1 น้ำใจ 1 รอยยิ้ม” ร่วมบริจาค รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

คอลเกต จับมือ แม็คโคร และโลตัส

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปาก และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่คนไทยรู้จักและใช้กันมาอย่างยาวนานกว่า 64 ปี นอกจากการดำเนินธุรกิจเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลช่องปาก และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่คอลเกตให้ความสำคัญ คือ การมอบโอกาสและส่งต่อพลัง ‘ยิ้มสู้’ รอยยิ้มที่สดใสแก่สังคมไทย ร่วมมือกับ แม็คโคร และโลตัส เปิดตัวโครงการ “1 น้ำใจ 1 รอยยิ้ม” เพื่อส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือสังคมไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้ คอลเกต มุ่งมั่นดำเนินตามพันธกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการให้ดียิ่งขึ้นมาตลอดเพื่อผู้บริโภคชาวไทยทุกคน

โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาทางบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับแม็คโคร และโลตัสเพื่อนำรายได้จากการขายสินค้าคอลเกต, โพรเทคส์, และ แคร์ มาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน มอบให้แก่ “สภากาชาดไทย” รวมมูลค่า 3,000,000 บาท พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน

คุณพีรพล ฟูศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“คอลเกตยึดมั่นในการช่วยเหลือสังคมไทย และร่วมผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันมาเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว เรามีแนวคิดที่จะพัฒนาสุขภาพช่องปากของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่แล้วมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้กับสังคมไทย ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องลดทอนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตัวเองลง รวมไปถึงบางครัวเรือนที่ไม่มีรายได้และมีโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพช่องปากที่ดีที่น้อยถึงน้อยมาก

Advertisement

ภายใต้ความร่วมมือของแม็คโคร และโลตัส เราจึงได้ร่วมมือกันเพื่อจัดทำโครงการ ‘1 น้ำใจ 1 รอยยิ้ม’ เพื่อให้คนไทยได้ส่งน้ำใจผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาบริจาคยาสีฟันให้กับสภากาชาดไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาพช่องปากที่ดีได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้ตรงกับภารกิจของสภากาชาดไทยที่จะเป็นองค์กรระดับประเทศที่คอยช่วยเหลือประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน”

คุณปุณฑริกา สุสัณฐิตพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร โลตัส กล่าวว่าโลตัส มุ่งมั่นสนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทย โดยเป็นส่วนสำคัญภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืน การร่วมมือกับ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ 1 น้ำใจ 1 รอยยิ้ม นอกจากจะเป็นการช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผ่านการนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริจาคยาสีฟันให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย ซึ่งในอนาคตโลตัสจะยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติต่อไป”

คุณวีรนุช เลิศทนงศักดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  “แม็คโคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่ดีในการมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของแม็คโครในการเคียงข้างสังคมไทย ช่วยเหลือผู้คนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจค้าส่งมากว่า 34 ปี”

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า

“ในนามของสภากาชาดไทย ผมขอขอบคุณมายังบริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ    (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด และ บริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส ประเทศไทย) ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการ “1 น้ำใจ 1 รอยยิ้ม” เพื่อนำรายได้จากการขายสินค้าคอลเกต, โพรเทคส์ และ แคร์ มาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน จำนวน 28,608 หลอด รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สภากาชาดไทยได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยไข้ และผู้ยากไร้ เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสเข้าถึงการมีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป”

Advertisement