องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เรียกร้องธุรกิจอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลก ในงาน VIV Asia 2023

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

กรุงเทพฯ, 10 มีนาคม 2566 – องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน VIV Asia 2023 ครั้งนี้ ที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ แต่เทคโนโลยีและนวัตกรรมบางส่วน เช่น กรงตับสำหรับเลี้ยงไก่และคอกเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซอง ที่ล้าหลังในการให้ความสำคัญด้านสวัสดิภาพสัตว์ และสร้างความทารุณต่อสัตว์ ซึ่งถูกยกเลิกแล้วในหลายประเทศ ยังคงถูกนำเสนอและส่งต่อความโหดร้ายในงานครั้งนี้

การจัดงาน VIV Asia 2023 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 – 10  มีนาคม พ.ศ. 2566 นี้ อาสาสมัครฮีโร่พิทักษ์สัตว์ ได้สวมชุดสูทพร้อมหน้ากาก  “ไก่” และ “หมู” ถือป้ายข้อความ “ สวัสดิภาพสัตว์ คือความยั่งยืนในธุรกิจ”  เพื่อเรียกร้องให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่อาหาร ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจัง และชี้ถึงความจำเป็นที่ธุรกิจต่างๆ จะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตสัตว์และผู้บริโภค

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของสัตว์ แต่เป็นที่
น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่สัตว์ซึ่งเป็นหัวใจหลักในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์กลับถูกเพิกเฉยและปฏิบัติอย่างโหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม จากสภาพความเป็นอยู่ที่คับแคบและหดหู่ เหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งกายและใจของสัตว์เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมหาศาล เพื่อป้องกันโรคและการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวซึ่งส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา หรือ Superbugs ในฟาร์มและแพร่กระจาย ในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลกที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก โดยจากรายงานล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะเชื้อดื้อยาถึง 1.2 ล้านคนต่อปี

“สวัสดิภาพสัตว์ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านจริยธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ Animal welfare is not just an ethical issue, it’s a business imperative” โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าว “เราเรียกร้องให้ภาคธุรกิจ เร่งให้ความสำคัญด้านสวัสดิภาพสัตว์ในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่มีอยู่ สร้างผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เรียกร้องให้ธุรกิจต่างๆ ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์
ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ โดยการยกระดับมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ให้สอดคล้องกับแนวทาง Farm Animals Responsible Minimum Standard (FARMS initative)  เมื่อมีการลงทุนในสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งสอดคล้องต่อแนวทางการสร้างความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน การลงทุนด้านสวัสดิภาพสัตว์ถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ควรถูกให้ความสำคัญ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม FARMS initative ได้ที่  www.farms-initiative.com