เครือซีพี-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้ามอบน้ำดื่ม CP เสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

เครือซีพี
(ภาพ : เครือซีพี – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบน้ำดื่ม CP แก่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วน ป้องกันไฟป่า – PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 จ.เชียงใหม่)

เครือซีพี – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้ามอบน้ำดื่ม CP เสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วน ป้องกันไฟป่า – PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 31 มีนาคม 2566 –  เครือซีพี และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม CP เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อลดผลกระทบจาก PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยมี นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นผู้รับมอบ จากนายนนท์ นาคะเสถียร  ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

(ภาพ : นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่)

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ความสำคัญและสั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ยังปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญและมีส่วนสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ โดยหลังจากนี้ จะทำการกระจายน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ประจำในพื้นที่ต่างๆต่อไป

(ภาพ : นายนนท์ นาคะเสถียร  ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ด้านซ้าย) และ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ (ด้านขวา))

นายนนท์ นาคะเสถียร  ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เครือซีพีมีความห่วงใยปัญหาดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจของประชาชน และส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา เครือซีพี ได้เข้าไปผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชน ในการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ผ่านโครงการ “แม่แจ่มโมเดล” นอกจากนี้ เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ยังเข้าไปขับเคลื่อนงานด้านการปกป้องรักษาป่าต้นน้ำและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย ผ่านโครงการอมก๋อยโมเดล “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” อีกด้วย ทั้งนี้ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาเร่งด่วนในการป้องกันไฟป่าให้สำเร็จลุล่วง ขอมอบน้ำดื่ม CP ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่

Advertisement
(ภาพ : เครือซีพี – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบน้ำดื่ม CP แก่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วนป้องกันไฟป่า – PM 2.5 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่)

ทั้งนี้ เครือซีพีและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขหมอกควันไฟป่า และปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ถือเป็นวิกฤตภัยเร่งด่วนด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศของภาคเหนือในประเทศไทย ให้สามารถแก้ไขและก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน

(ภาพ : เครือซีพี – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบน้ำดื่ม CP แก่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วนป้องกันไฟป่า – PM 2.5 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่)
(ภาพ : เครือซีพี – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบน้ำดื่ม CP แก่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วนป้องกันไฟป่า – PM 2.5 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่)