“เอกภพ พันธุรัตน์” Yes. I am! เราสามารถประสบความสำเร็จได้ โดยไม่ต้องปฏิเสธตัวเอง

ในวาระของ Pride Month เดือนแห่งความหลากหลายอันน่าภาคภูมิใจของชาว LGBTQ+ อีกหนึ่งบุคคลแถวหน้าในแวดวงพีอาร์ “เอกภพ พันธุรัตน์” ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “เจ้าหญิงแห่งวงการพีอาร์ (Princess of PR)” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์และบุคคลมากมาย ก็ได้ออกมาเผยว่า ตลอดกว่า 10 ปี ที่เธอเลือกจะเลิกปกปิดและเปิดเผยตัวตนออกมาอย่างเต็มที่ ผ่านทั้งการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดและรูปลักษณ์ภายนอก สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในหน้าที่การงานหรือการเข้าสังคมเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามมันกลับช่วยส่งเสริมให้เธอก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพราะหัวใจสำคัญก็คือ “เมื่อเราไม่ต้องปกปิดความเป็นตัวเอง และได้เป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเลือก เราจึงไม่ต้องกังวลอะไร เผยสิ่งข้างในออกมาได้เต็มที่ ทั้งความอัธยาศัยดี ความน่าเข้าหา นั่นแหละคือที่มาของความสำเร็จในชีวิต” เอกภพ จึงถือได้ว่าเป็นโรลโมเดลของคนที่ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ไม่ต้องปฏิเสธตัวเอง ยอมรับและใช้เป็นแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายในชีวิต