ฟิลิปส์​ ตั้ง ‘ไอโทเว่น’  จำหน่ายผลิตภัณฑ์แสงสว่าง Professional

ฟิลิปส์ ตั้ง ‘ไอโทเว่น’

Philips แต่งตั้ง บริษัท ไอโทเว่นอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์แสงสว่างสำหรับงานมืออาชีพ และงานโครงการ (professional)

Philips (ฟิลิปส์) แบรนด์ผู้นำผลิตภัณฑ์แสงสว่างของโลก และอยู่ในใจคนไทยมายาวนานกว่า 71 ปี สำหรับกลุ่มงานระดับมืออาชีพ และงานโครงการ (professional) หลอด และโคมไฟฟิลิปส์ ถือว่าได้รับความไว้วางใจ และมีการเลือกใช้งานมาอย่างยาวนาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มงานนี้จะให้ความสำคัญเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่ได้คุณภาพ ติดตั้งง่าย มีมาตรฐาน และความปลอดภัยสูง ซึ่งถือว่าฟิลิปส์ตอบโจทย์ได้ครบ

บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ เจ้าของแบรนด์ฟิลิปส์ ได้จัดพิธีลงนามเซ็นต์สัญญาแต่งตั้ง บริษัท ไอโทเว่นอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์แสงสว่างสำหรับงานมืออาชีพ และงานโครงการ (professional) แบรนด์ฟิลิปส์

รูปภาพ – นายจาร์กันนาธาน ศรีนิวาสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (ฝั่งขวา) และ นายสุชาติ กองสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอโทเว่นอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ฝั่งซ้าย) ร่วมลงนาม

นายจาร์กันนาธาน ศรีนิวาสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สำหรับซิกนิฟายเรามีความยินดีที่ บริษัท ไอโทเว่นอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้าครั้งนี้  ซึ่งทาง ไอโทเว่น มีการทำธุรกิจด้านไฟฟ้า และแสงสว่างมาอย่างยาวนาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าไฟฟ้า และยังเคยเป็นพันธมิตรกับฟิลิปส์ในอดีต การกลับมาร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์แสงสว่างสำหรับงานมืออาชีพและงานโครงการ (professional) สามารถขยายร้านค้าที่จัดจำหน่าย และเพิ่มการเข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้นทั่วทั้งประเทศ ตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มนี้ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต้องการสินค้าคุณภาพสูง ที่มาพร้อมการประหยัดไฟ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่ช่วยลดการใช้พลังงาน แต่ไม่ลดคุณภาพแสงสว่างเพื่อประเทศไทย และโลกสีเขียวน่าอยู่อย่างยั่งยืน”


บริษัท ไอโทเว่นอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ก่อตั้งวันที่ 16 สิงหาคม 2545 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจจำหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์แสงสว่างครบวงจรทั้งไฟแบบดั้งเดิม, LED, ระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมการจัดจำหน่าย และบริการหลังการขาย