สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม

สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม

สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ประจําปี 2566

ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ แบบหยดใต้ลิ้นขององค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) ประจําปี 2566 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจําปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2566

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ จาก นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจําปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ กล่าวว่า รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ประจําปี 2566 ที่องค์การฯได้รับ เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ แบบหยดใต้ลิ้นขององค์การฯ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. ซีบาแนค ทีเอชซี : ซีบีดี (1 : 1) แคนนาบิส ออยล์ 2. ซีบาแนค ซีบีดี แคนนาบิส ออยล์ 3. ซีบาแนค ทีเอชซี แคนนาบิส ออยล์ และ 4. ซีบาแนค ทีเอชซี ฟอร์ท แคนนาบิส ออยล์ โดยรางวัลที่องค์การฯ ได้รับในครั้งนี้ เกิดจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรไทย ทำให้ประชาชนได้รู้จัก เกิดความเชื่อมั่นมีความชอบ และอยากใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์ ซีบาแนค ทีเอชซี : ซีบีดี (1 : 1) แคนนาบิส ออยล์ (SIBANNAC THC : CBD (1 : 1) CANNABIS OIL) ใน 1 หยด ประกอบด้วย เดลต้า-9-เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (ทีเอชซี) 1 mg. และ แคนนาบิไดออล (ซีบีดี) 1 mg. มีข้อบ่งใช้สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) และผลิตภัณฑ์ ซีบาแนค ซีบีดี แคนนาบิส ออยล์ (SIBANNAC CBD CANNABIS OIL) ใน 1 หยด ประกอบด้วย ซีบีดี 4 mg. มีข้อบ่งใช้สำหรับโรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา (intractable epilepsy)

สำหรับผลิตภัณฑ์ ซีบาแนค ทีเอชซี แคนนาบิส ออยล์ (SIBANNAC THC CANNABIS OIL) ใน 1 หยด ประกอบด้วย ทีเอชซี 0.5 mg. มีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด เบื่ออาหาร นอนไม่หลับในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) และผลิตภัณฑ์ ซีบาแนค ทีเอชซี ฟอร์ท แคนนาบิส ออยล์ (SIBANNAC THC FORTE CANNABIS OIL) ใน 1 หยด ประกอบด้วย ทีเอชซี 3 mg. มีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care)


“ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ แบบหยดใต้ลิ้น ทั้ง 4 สูตร ขององค์การเภสัชกรรม นอกจากได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพแล้ว ยังได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น” รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว