สปส.มอบสุข ส่งกำลังใจถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพจังหวัดขอนแก่น

สปส.มอบสุข ส่งกำลังใจถึงผู้ประกันตน

โครงการ สปส.มอบสุข เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ขับเคลื่อน เพื่อส่งมอบกำลังใจพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ประกันตนทุพพลภาพให้ครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยครั้งนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย และได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอย่างทั่วถึง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือ Line@ssothai และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th