MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ร.อ.ศิริพงษ์ สนานคุณ ผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย คณะทำงานฝ่ายความปลอดภัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นำทีมช่างอาสา วิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างสิ่งก่อสร้างภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารภายใต้ “มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ในการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมจำนวนทั้งหมด 19 แห่ง

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย จึงบูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้องให้พนักงานจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญของ MEA เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต ทั้งนี้ หรือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, และขอแนะนำ MEA Smart Life Application  แอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า ดาวน์โหลดฟรีทาง App Store และ Play Store เท่านั้น

#โครงการสวนสาธารณะกทม.ปลอดภัย

#มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร