ช.การช่าง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)

ช.การช่าง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบเข็มที่ระลึก และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้