ชป.เร่งซ่อมถนนทางเข้าอ่างฯ ห้วยน้ำหมาน

ชป.เร่งซ่อมถนนทางเข้าอ่างฯ ห้วยน้ำหมาน

ชป.เร่งซ่อมถนนทางเข้าอ่างฯ ห้วยน้ำหมาน เมืองเลย หลังชำรุดเสียหาย

กรมชลประทาน เร่งซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย หลังชำรุดเสียหาย ให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติในเร็ววัน

นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน เปิดเผยถึงกรณีที่ถนนทางเข้าของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่มาเป็นเวลานาน เกิดการชำรุดเสียหาย นั้น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการซ่อมแซมถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการชลประทานเลย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหมาน ระยะที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาวประมาณ 3.50 กิโลเมตร ยังเหลือระยะทางอีกประมาณ 3.50 กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนช่วงที่เหลือให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น ภายในปี 2567