“ปันน้ำใจ แทปไลน์ห่วงใยชุมชน 3/2566”

“ปันน้ำใจ แทปไลน์ห่วงใยชุมชน 3/2566”

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ แทปไลน์ห่วงใยชุมชน
(มอบถุงปันสุข) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566”  โดยมีคุณนันท์นภัส วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ พร้อมทีมงานจิตอาสา ร่วมมอบถุงปันสุข ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในครัวเรือน ให้กับสมาชิกชุมชนแนวท่อเพื่อร่วมแบ่งปันให้กับสังคม โดยมีคุณยุพาภร ทองสุพรรณ รองประธานกรรมการหมู่บ้านเพชรอนันต์ เป็นผู้รับมอบ และ พ.ต.ท.ชัยเดช ผิวงาม สวป.สน.คันนายาว และสมาชิกชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566  ณ ชุมชนเพชรอนันต์ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ