สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าราคาเกษตร

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 705 บาท เป็นหาบละ 672 บาท เนื่องจากผลผลิตเริ่มออกในบางพื้นที่

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 ราคาลดลง 6.75 เซนต์ หรือ 1.22% ปิดที่ 5.46 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวโพดปรับตัวลง แต่ปรับตัวลงไม่มาก โดยส่วนใหญ่มาจากแรงขายทำกำไร เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ปรับลดลงจากกิโลกรัมละ 21.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.50 บาท ด้านฝั่งสหรัฐอเมริกา คาดการณ์อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมากขึ้น อาจส่งผลให้คาดการณ์ผลผลิตลดลง ขณะที่สถานการณ์รัสเซียและยูเครนกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง อาจทำให้ราคาวัตถุดิบการเกษตรปรับตัวขึ้น ส่วนปริมาณซื้อในตลาดยังทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ปรับลง 4 เซนต์ หรือ 0.28% ปิดที่ 14.05 ดอลลาร์/บุชเชล ถั่วเหลืองปรับตัวลงเล็กน้อยมาจากแรงขายทำกำไร เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของสหรัฐฯ คาดการณ์สภาพอากาศร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ประเทศเปรูยังคงไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการจับปลา ยังคาดว่าต้องรอจนปลายปีนี้ถึงจะเริ่มจับปลาได้อีกครั้ง ด้านราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่สูง ขณะที่สต๊อกหน้าท่าเรือปรับลดลงต่อเนื่อง

สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัวในระดับสูง ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 59.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 53.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 50.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 50.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 48.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะปรับตัวสูงขึ้น

ข้าว : ราคาทรงตัว

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 549 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,750 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,370 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สภาวะตลาดซื้อขายสุกรขุนทรงตัวทุกภูมิภาค สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม อยู่ที่ 62-74 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 62)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท


แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว